UW EN ONZE ZAKEN GOED VOOR ELKAAR

Inzicht en overzicht

Of het nu vermogensbeheer, Private Markets of vermogensregie is, u kunt dagelijks de samenstelling en waardeontwikkeling van uw belegde vermogen volgen via onze app en online portal. Dit inzicht wordt gecomplementeerd met periodiek een uitgebreidere analyse en rapportage.

Inzicht en overzicht

Transparantie en efficiency staan bij ons centraal. Daarom hebben wij onze eigen rapportagesystematiek ontwikkeld, onafhankelijk van de depotbank waarbij u bankiert.

Geen verrassingen

Voor zowel vermogensbeheer, Private Markets als vermogensregie werkt WMP met één transparant ‘all in’ tarief.

Geen verrassingen

Bij vermogensbeheer zijn de transactiekosten en het bewaarloon van de depotbank daarbij inbegrepen. Voordeel van een ‘all in’ tarief is dat u vooraf exact weet wat jaarlijks uw totale kosten zijn.

Efficiënt effectief

WMP heeft het Richtlijn 3402 II-certificaat, de hoogste kwalificering voor procesbeheersing. Dat betekent onder meer dat we gestructureerd werken en dat ons gecertificeerde professionele proces een aantal vooraf gedefinieerde stappen doorloopt.

Efficiënt effectief

We hanteren daarbij een zeer hoog serviceniveau en een vanzelfsprekende discretie. Onze Richtlijn 3402 II-certificering is hierbij een belangrijk kwaliteitscriterium.

Governance

WMP is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (WFT). Wij zijn een financieel solide onderneming met een sterke solvabiliteit. Een externe accountant heeft de jaarrekening van de onderneming gecontroleerd en goedgekeurd.

WMP heeft een beheerst beloningsbeleid vastgesteld. Dit beloningsbeleid heeft ten doel om bij te dragen aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en niet aan te moedigen tot het nemen van onaanvaardbare risico’s (die niet in het belang zijn van cliënten).

De Directie van WMP ontvangt ieder kwartaal een risicobeheerrapportage naar het model van de ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) en stuurt hier op (beleid van De Nederlandsche Bank). WMP rapporteert per kwartaal aan De Nederlandsche Bank een balans en resultatenrekening. Deze rapportage heeft als doel de solvabiliteit van WMP te controleren.

Governance

Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025.

WMP is aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI). Al onze vermogensbeheerders hebben een persoonlijke Registratie bij het DSI. Een DSI-gecertificeerde adviseur wordt regelmatig getoetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid door het DSI. Om de registratie te behouden zijn medewerkers verplicht deze periodieke toetsen af te leggen en succesvol af te ronden.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen WMP. Daarnaast staat de Raad de Directie met adviezen ter zijde en komt in de regel vier maal per jaar bijeen.

Raad van Commissarissen

Dolf Collee

Dolf

Collee

Commissaris WMP sinds 2007

Dolf werkte 26 jaar voor ABN AMRO. Van juni 2000 tot december 2006 was hij lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor de business unit Europa en Private Clients. Private Clients richtte zich op private banking diensten en vermogende relaties. Naast het voorzitterschap van de raad van commissarissen bij WMP vervult Dolf Collee thans commissariaten bij onder meer Ewals Cargo Care.

Hans Rademaker

Hans

Rademaker

Commissaris WMP sinds 2016

Hans is voormalig lid van de Management Board van Robeco en werkte voor Robeco bij Kempen Capital Management, MN Services en Transtrend. Hij is thans lid van de management board van APG. Naast zijn commissariaat bij WMP treedt Hans Rademaker op als extern adviseur van o.a. het Investment Committee bij SBZ en member van het AEX Steering Committee.

Jan Derck van Karnebeek

Jan Derck

van Karnebeek

Commissaris WMP sinds 2015

Jan Derck heeft sinds 1999 diverse bestuursfuncties bij Heineken vervuld, waaronder die van Chief Commercial Officer. Na zijn terugtreden als lid van het Executive Committee bij Heineken is hij thans Chief Executive Officer bij GreenV. Daarnaast vervult Jan Derck diverse commissariaten.

Compliance

Wealth Management Partners hecht in hoge mate waarde aan compliance. Onze processen en de cultuur binnen onze organisatie, dragen hieraan bij.

Externe compliance adviseur

Peter Krijnen

Peter

Krijnen

Externe Compliance Officer

Peter werkte in totaal 31 jaar bij De Nederlandse Bank en de AFM. Met zijn jarenlange ervaring is Peter een expert op vrijwel alle vlakken van de Wet op het Financieel Toezicht.

Essentiële-informatiedocument

In overeenstemming met de PRIIP’s Verordening heeft WMP het Essentiële-informatiedocument (EID) opgesteld voor particuliere beleggers in de WMP-Pools. Het doel van het EID is de nodige informatie over de Pools ter beschikking te stellen aan particuliere beleggers, zodat deze doordachte beleggingsbeslissingen kunnen nemen en verschillende PRIIP’s kunnen vergelijken.

Essentiële-informatiedocument

Het EID zal worden verstrekt aan particuliere beleggers en kan online worden ingezien.

Voor het aanvragen van een kopie van het EID kunt u contact opnemen met WMP door een e-mail te sturen naar support@wmp.nl of door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van WMP via 020 426 3970.