Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Private Markets Verbeter de verhouding tussen rendement en risico van uw vermogen.

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

Waarom beleggen buiten de beurs?

Wealth Management Partners is de eerste in Nederland met unieke oplossingen in Private Markets voor vermogende particulieren. Deze bieden toegang tot aantrekkelijke (illiquide) beleggingen buiten de beurs, die worden geselecteerd door ervaren specialisten, waarin cliënten gepoold beleggen. Het toevoegen van Private Markets aan uw vermogen vergroot de spreiding over verschillende beleggingscategorieën, waardoor de verhouding tussen rendement en risico van uw vermogen verbetert.

Private Markets, voor wie?

Private Markets zijn alleen passend voor relaties die voldoende vermogen hebben om deze illiquide beleggingen buiten de beurs aan te gaan. Het toevoegen van Private Markets aan uw beleggingsportefeuille is een keuze voor de lange termijn en niet van de één op de andere dag uitgevoerd, maar vereist geduld en consistentie. Neem voor meer informatie over Private Markets contact op met een van onze specialisten.

logo
Bron: UBS Global Family Office Report 2023.

Private Equity, Private Debt of Private Property, welke vorm past bij u?

Private Equity is het investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Met Private Debt investeert u in leningen die worden verstrekt aan niet-beursgenoteerde bedrijven. Private Property is het investeren in niet-beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur (“real assets”). Private markets kennen vaak op maat gemaakte voorwaarden, zoals een hoge minimale instap.

Welke vorm het beste bij u past is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Waarom investeren in Private Markets met WMP?

Onze Pools bieden u de juiste structuur om gezamenlijk te investeren in private markets. Met een bewezen breed platform geeft WMP toegang tot de meest gerenommeerde private market managers in Nederland, Europa en wereldwijd.

WMP onderzoekt en selecteert deze fondsen grondig en zorgvuldig voor u, zodat een selectie van complementaire strategieën overblijft. De ruime spreiding over managers, strategieën, stijlen, regio’s en jaargangen vergroot de diversificatie en beperkt het risico.

 • 1,9 Commitments in € miljard
 • 20 WMP Pools
 • 5 Pools open voor nieuwe toetreders
 • 69 Fondsen
 • Hierom kiest u voor WMP

  • Onafhankelijk; vrije keuze in beleggingsproducten.
  • Specialisatie; volledige focus op beleggen.
  • Partnership; alle medewerkers zijn ook aandeelhouder.

Your home market is a great place to start David F. Swensen, CIO Yale Endowment

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

Private Equity

Private Equity is simpel gezegd het investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Het aantal niet-beursgenoteerde ondernemingen bedraagt een veelvoud van de beursgenoteerde, dus dit geeft kansen voor extra spreiding en rendement. WMP investeert voor haar klanten in Private Equity fondsbeheerders, die zijn gespecialiseerd in het creëren van meerwaarde na aankoop van een onderneming. Na doorgaans 5 tot 7 jaar zullen zij proberen de meerwaarde te realiseren door de onderneming te verkopen. De Private Equity Pools kunnen veelal gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling voor te ontvangen uitkeringen en vermogenswinsten voor investeerders met een vennootschapsbelastingplichtige entiteit.

 • 1,6 Commitments in € miljard
 • 14 WMP Private Equity Pools
 • 3 Pools open voor nieuwe toetreders
 • 51 Geselecteerde fondsen
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Compound interest is the eighth world wonder. He who understands it, earns it, he who doesn't, pays it. Albert Einstein

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

Private Debt

Private Debt is simpel gezegd het verstrekken van leningen aan bedrijven. De fondsbeheerders die WMP selecteert treden vaak op in plaats van banken of de kapitaalmarkt. Private Debt rendementen liggen vaak enkele procenten boven verhandelbare leningen (zoals obligaties). Door te spreiden over leningen aan veel bedrijven en de zekerheden goed te structureren worden de risico’s verlaagd. Private Debt wordt doorgaans verstrekt tegen een variabele rente, waardoor het rendement meestijgt als de rente stijgt. Dit is een belangrijk verschil met obligaties, waar meestal het omgekeerde het geval is.

 • 151 Commitments in € miljoen
 • 4 WMP Private Debt Pools
 • 2 Pools open voor nieuwe toetreders
 • 9 Geselecteerde fondsen
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Real estate cannot be lost or stolen. Paid for in full, it’s about the safest investment in the World Franklin D. Roosevelt

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

Private Property

Private Property is simpel gezegd het investeren in niet-beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur (“real assets”). Er is geen dagelijkse beurskoers waarop met een premie of discount (veelal het geval) van de intrinsieke waarde wordt gehandeld. Private Property is investeren in fysieke activa met een lange termijn horizon en visie, via gespecialiseerde fondsbeheerders. Eén van de karakteristieken van Private Property is dat er inflatiebescherming via geïndexeerde huurcontracten wordt geboden.

 • 120 Commitments in € miljoen
 • 2 WMP Private Property Pools
 • 0 Pools open voor nieuwe toetreders
 • 9 Geselecteerde fondsen
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

WMP Pools

WMP Pools

WMP Private Equity Pool NL I 2018

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Equity Pool NL I is gestart in 2017 en biedt toegang tot 12 van de beste Private Equity fondsbeheerders van Nederland. WMP is dicht bij huis begonnen, vele fondsbeheerders kenden we al goed. Bovendien zijn Nederlandse fondsbeheerders zeer succesvol en is er de mogelijkheid tot gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling. Deze Pool is inmiddels uitgecommitteerd en gesloten voor investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Equity Pool NL I
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
 • 143 Fonds omvang in € miljoen
 • 12 Geselecteerde fondsen
 • 69% Opgevraagd kapitaal
 • 134 Onderliggende bedrijven

WMP Private Equity Pool NL II 2021

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Equity Pool NL II is de opvolger van WMP Private Equity Pool NL I en kent enkele nieuwe fondsbeheerders, mede omdat de omvang van de Pool ruim is verdubbeld. Dit geeft nieuwe kansen, maar ook de mogelijkheid om commitments bij bestaande fondsbeheerders te verhogen. Deze Pool biedt de mogelijkheid tot gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Equity Pool NL II
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
 • 346 Fonds omvang in € miljoen
 • 19 Geselecteerde fondsen
 • 23% Opgevraagd kapitaal
 • 106 Onderliggende bedrijven

WMP Pool R(ivean)-2023

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

WMP Pool R-2023 is de opvolger van WMP Pool G-2019 en geeft de mogelijkheid om te investeren in het 7ᵉ fonds van Rivean Capital (voorheen Gilde Buy Out Partners). Rivean heeft door de jaren heen ervaring opgedaan met het doen van complexe transacties (vaak public to private), waarbij de waarde creatie gericht is op internationalisatie, digitalisatie en duurzaamheid. Rivean VII verwacht tussen de 15 tot 20 transacties te doen. Deze Pool is nu open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

WMP Pool P(arcom)-2023

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

WMP Pool P(arcom)-2023 geeft de mogelijkheid om te investeren in het 7e fonds van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom, dat investeert in goedlopende Nederlandse bedrijven. Enkele bekende investeringen van Parcom zijn HEMA, Hunkemöller, Wajer en Simpel. Parcom onderscheidt zich doordat zij veel transacties doet in partnerschap met ondernemers en door de flexibele en creatieve benadering van dealstructurering. Parcom VII verwacht tussen de 12 tot 14 transacties te doen. Deze Pool is nu open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

WMP Global Secondaries Pool I 2020

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Global Secondaries Pool I selecteert wereldwijd fondsbeheerders die beleggen in bestaande commitments in Private Equity fondsen, die om uiteenlopende redenen (voortijdig) van hun commitment af willen. Dit zijn meestal institutionele beleggers die deze tweedehands markt in Private Equity mogelijk maken. Voordelen van Secondaries zijn dat er een bestaande portefeuille van bedrijven wordt gekocht, waardoor het geld reeds aan het werk is. Het risico is ook lager dan gewoon Private Equity, omdat de secondary fondsbeheerders vaak de bedrijven in de te kopen portefeuille reeds kennen. Deze Pool is inmiddels uitgecommitteerd en gesloten voor investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Global Secondaries Pool I
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
 • 168 Fonds omvang in € miljoen
 • 5 Geselecteerde fondsen
 • 51% Opgevraagd kapitaal
 • 132 Aantal investeerders

WMP Global Secondaries Pool II 2022

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Global Secondaries Pool II is de opvolger van de WMP Global Secondaries Pool I en selecteert wereldwijd fondsbeheerders die beleggen in bestaande commitments in Private Equity fondsen, die om uiteenlopende redenen (voortijdig) van hun commitment af willen. Dit zijn meestal institutionele beleggers die deze tweedehands markt in Private Equity mogelijk maken. Voordelen van Secondaries zijn dat er een bestaande portefeuille van bedrijven wordt gekocht, waardoor het geld reeds aan het werk is. Het risico is ook lager dan gewoon Private Equity, omdat de secondary fondsbeheerders vaak de bedrijven in de te kopen portefeuille reeds kennen. Deze Pool is open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Global Private Equity Pool II
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
 • 160 Fonds omvang in € miljoen
 • 4 Geselecteerde fondsen
 • 7% Opgevraagd kapitaal
 • 105 Aantal investeerders

WMP Global Private Equity Pool I 2021

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Global Private Equity Pool I selecteert wereldwijd de beste fondsbeheerders op het gebied van Private Equity. In het gigantische aanbod van wereldwijd Private Equity is het zaak de beste te vinden. WMP kan dit door haar netwerk en volume, die het mogelijk maakt bij succesvolle fondsen binnen te komen. Het grote aanbod biedt ook de mogelijkheid te spreiden naar strategieën, specialisaties en geografieën. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Global Private Equity Pool I
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
 • 365 Fonds omvang in € miljoen
 • 9 Geselecteerde fondsen
 • 15% Opgevraagd kapitaal
 • 33 Onderliggende bedrijven

WMP Pool M-2024

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

WMP Pool M-2024 is de derde Pool van WMP die de mogelijkheid geeft om te investeren in fondsen van Main Capital Partners (‘Main’): Main Capital VIII en Main Foundation II. Main is opgericht in 2003 en heeft sindsdien jarenlange ervaring opgebouwd met het investeren in softwarebedrijven in Europa. Daarbij maakt Main veelvuldig gebruik van ‘Buy-and-Build’ om bedrijven te laten groeien en zo waarde te creëren. Met beide fondsstrategieën beslaat Main een groot deel van de Europese softwaremarkt en heeft de manager een sterke concurrentiepositie. Deze Pool is nu open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

WMP Private Debt Pool I - Hedged 2018

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Debt Pool I is gestart in 2018 en heeft geïnvesteerd in een 9-tal wereldwijde Private Debt fondsen. Er zijn twee varianten, één waarbij het valuta risico wordt afgedekt en één niet afgedekte variant. De Pool heeft tot nu toe gebracht waarvoor hij is opgezet. De komende jaren kunnen de rendementen nog toenemen als rentes verder stijgen. Deze Pool is inmiddels uitgecommitteerd en gesloten voor investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Debt Pool I - Hedged
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
 • 75 Fonds omvang in € miljoen
 • 9 Geselecteerde fondsen
 • 79% Opgevraagd kapitaal
 • 55 Aantal investeerders

WMP Private Debt Pool I - Unhedged 2018

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Debt Pool I is gestart in 2018 en heeft geïnvesteerd in een 9-tal wereldwijde Private Debt fondsen. Er zijn twee varianten, één waarbij het valuta risico wordt afgedekt en één niet afgedekte variant. De Pool heeft tot nu toe gebracht waarvoor hij is opgezet. De komende jaren kunnen de rendementen nog toenemen als rentes verder stijgen. Deze Pool is inmiddels uitgecommitteerd en gesloten voor investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Debt Pool I - Unhedged
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
 • 76 Fonds omvang in € miljoen
 • 9 Geselecteerde fondsen
 • 74% Opgevraagd kapitaal
 • 50 Aantal investeerders

WMP Private Debt Pool II

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Debt Pool II is een opvolger van de WMP Private Debt Pool I en selecteert fondsen die hoofdzakelijk leningen verstrekken aan middelgrote bedrijven, met name in Europa en de Verenigde Staten. Private Debt rendementen liggen vaak enkele procenten boven verhandelbare leningen (zoals obligaties)1. Investeringen in Private Debt beogen het totale risicoprofiel van beleggingsportefeuilles te verlagen. Dit komt door het lagere risico van de leningen in vergelijking met aandelenbelangen en de focus op het behoud van de hoofdsom. Leningen worden daarnaast verstrekt tegen een variabele rente, waardoor het rendement meestijgt als de marktrente stijgt. Dit is een belangrijk verschil met obligaties, waar stijgende rentes doorgaans een negatief effect op de waardering hebben. Daarnaast is het gebruikelijk dat er ook een minimale rente wordt afgesproken, deze biedt bescherming in tijden van dalende rentes. Kortom, Private Debt kan daarom zorgen voor diversificatie binnen de totale portefeuille. Deze Pool is open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1 Bronnen: Cliffwater (2022) en Pascal Böni & Frans de Roon (2023).

WMP Private Debt Pool II EUR

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Debt Pool II EUR is een opvolger van de WMP Private Debt Pool I en selecteert enkel Euro-fondsen die hoofdzakelijk leningen verstrekken aan middelgrote bedrijven, met name in Europa. Private Debt rendementen liggen vaak enkele procenten boven verhandelbare leningen (zoals obligaties)1. Investeringen in Private Debt beogen het totale risicoprofiel van beleggingsportefeuilles te verlagen. Dit komt door het lagere risico van de leningen in vergelijking met aandelenbelangen en de focus op het behoud van de hoofdsom. Leningen worden daarnaast verstrekt tegen een variabele rente, waardoor het rendement meestijgt als de marktrente stijgt. Dit is een belangrijk verschil met obligaties, waar stijgende rentes doorgaans een negatief effect op de waardering hebben. Daarnaast is het gebruikelijk dat er ook een minimale rente wordt afgesproken, deze biedt bescherming in tijden van dalende rentes. Kortom, Private Debt kan daarom zorgen voor diversificatie binnen de totale portefeuille. Deze Pool is open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1 Bronnen: Cliffwater (2022) en Pascal Böni & Frans de Roon (2023)

WMP Private Property Pool I 2020

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Property Pool I is gestart in 2020 en biedt toegang tot wereldwijde fondsbeheerders op het gebied van vastgoed en infrastructuur. WMP Private Property Pool I focust zich op succesvolle en bewezen managers binnen private real estate en private infrastructure, met een combinatie van inkomensgedreven en opportunistische strategieën. De Pool is inmiddels gesloten voor nieuwe investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Property Pool I
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
 • 96 Fonds omvang in € miljoen
 • 8 Geselecteerde fondsen
 • 36% Opgevraagd kapitaal
 • 58 Aantal investeerders

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Laat u informeren door een van onze specialisten. We bekijken graag samen met u welke beleggingsvorm het best aansluit bij uw (financiële) situatie en behoeften.

Bel ons op +31 20 426 39 70 en wij staan u direct te woord of vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Neem contact op

Contact informatie