Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Private Markets Verbeter de verhouding tussen rendement en risico van uw vermogen.

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

Waarom beleggen buiten de beurs?

Wealth Management Partners is de eerste in Nederland met unieke oplossingen in Private Markets voor vermogende particulieren. Deze bieden toegang tot aantrekkelijke (illiquide) beleggingen buiten de beurs, die worden geselecteerd door ervaren specialisten, waarin cliënten gepoold beleggen. Het toevoegen van Private Markets aan uw vermogen vergroot de spreiding over verschillende beleggingscategorieën, waardoor de verhouding tussen rendement en risico van uw vermogen verbetert.

Private Markets, voor wie?

Private Markets zijn alleen passend voor relaties die voldoende vermogen hebben om deze illiquide beleggingen buiten de beurs aan te gaan. Het toevoegen van Private Markets aan uw beleggingsportefeuille is een keuze voor de lange termijn en niet van de één op de andere dag uitgevoerd, maar vereist geduld en consistentie. Neem voor meer informatie over Private Markets contact op met een van onze specialisten.

logo
Bron: UBS Global Family Office Report 2023.

Private Equity, Private Debt of Private Property, welke vorm past bij u?

Private Equity is het investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Met Private Debt investeert u in leningen die worden verstrekt aan niet-beursgenoteerde bedrijven. Private Property is het investeren in niet-beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur (“real assets”). Private markets kennen vaak op maat gemaakte voorwaarden, zoals een hoge minimale instap.

Welke vorm het beste bij u past is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Waarom investeren in Private Markets met WMP?

Onze Pools bieden u de juiste structuur om gezamenlijk te investeren in private markets. Met een bewezen breed platform geeft WMP toegang tot de meest gerenommeerde private market managers in Nederland, Europa en wereldwijd.

WMP onderzoekt en selecteert deze fondsen grondig en zorgvuldig voor u, zodat een selectie van complementaire strategieën overblijft. De ruime spreiding over managers, strategieën, stijlen, regio’s en jaargangen vergroot de diversificatie en beperkt het risico.

Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

 • 2,3 Commitments in € miljard
 • 22 WMP Pools
 • 4 Pools open voor nieuwe toetreders
 • 79 Fondsen
 • Hierom kiest u voor WMP

  • Onafhankelijk; vrije keuze in beleggingsproducten.
  • Specialisatie; volledige focus op beleggen.
  • Partnership; alle medewerkers zijn ook aandeelhouder.

Private Equity Investeer in niet-beursgenoteerde ondernemingen

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

Wat is Private Equity?

Private Equity is simpel gezegd het investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Het aantal niet-beursgenoteerde ondernemingen bedraagt een veelvoud van de beursgenoteerde, dus dit geeft kansen voor extra spreiding en rendement. WMP investeert voor haar klanten in Private Equity fondsbeheerders, die zijn gespecialiseerd in het creëren van meerwaarde na aankoop van een onderneming. Na doorgaans 5 tot 7 jaar zullen zij proberen de meerwaarde te realiseren door de onderneming te verkopen. De Private Equity Pools kunnen veelal gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling voor te ontvangen uitkeringen en vermogenswinsten voor investeerders met een vennootschapsbelastingplichtige entiteit.

Waarom investeren in Private Equity?

Investeringen in Private Equity bieden een hoger rendement dan beursgenoteerde beleggingen. Deze ‘Private Markets premie’ bedraagt circa 3 tot 5% per jaar. Naast een hoger rendement biedt Private Equity ook diversificatie en een lagere beweeglijkheid (volatiliteit) ten opzichte van beursgenoteerde aandelen. Het hogere rendement wordt behaald doordat investeringsfondsen in Private Equity actief betrokken zijn bij de bedrijven waarin zij participeren. Vóór de investeringsbeslissing hebben zij al een informatievoorsprong door gedegen onderzoek. Tijdens de investeringsperiode wordt het management van de onderneming gemotiveerd met zowel een ‘wortel’ als een ‘stok’.

Performance - WMP Private Equity Pool NL I
Performance - WMP Private Equity Pool NL I
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal

Waarom investeren in Private Equity met WMP?

Investeren in Private Equity is niet eenvoudig; het vergt goede kennis van de markt, toegang tot de juiste investeringsmogelijkheden en een gedegen onderzoek. WMP biedt toegang tot de beste investeringsfondsen in Private Equity, waarbij spreiding wordt gerealiseerd over sectoren, strategieën, regio’s en jaargangen (vintage jaren). Daarnaast kan WMP ondersteunen bij het vaststellen, opbouwen en vasthouden van de best passende Private Equity-allocatie in uw situatie. Volledige ontzorging is mogelijk, waaronder commitment planning en cashflow management.

Past investeren in Private Equity bij u?

WMP investeert voor haar klanten in Private Equity fondsbeheerders, die zijn gespecialiseerd in het creëren van meerwaarde na aankoop van een onderneming. Na doorgaans 5 tot 7 jaar zullen zij proberen de meerwaarde te realiseren door de onderneming te verkopen. De Private Equity Pools kunnen in een aantal gevallen gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling voor te ontvangen uitkeringen en vermogenswinsten voor investeerders met een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige entiteit.

Of deze vorm van investeren iets voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Private Debt Investeer in bedrijfskredieten

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

Wat is Private Debt?

Private Debt is simpel gezegd het verstrekken van leningen aan bedrijven. Deze term wordt toegepast op bedrijfsleningen die niet door banken zijn verstrekt en niet verhandeld worden op een open markt. Middelgrote bedrijven (groter dan MKB, kleiner dan beursgenoteerde bedrijven) laten zich steeds vaker financieren door Private Debt fondsen. Investeren in Private Debt komt derhalve neer op het uitlenen van geld aan (goedlopende) bedrijven met een jaarwinst van tussen de € 20 en € 500 miljoen.

Waarom investeren in Private Debt?

Private Debt rendementen liggen vaak enkele procenten boven verhandelbare leningen (zoals obligaties). Door te spreiden over leningen aan veel bedrijven en de zekerheden goed te structureren worden de risico’s verlaagd. Deze opkomende beleggingscategorie is interessant vanwege de aantrekkelijke rentevergoeding, de focus op behoud van kapitaal en de gunstige leningsvoorwaarden. Gespecialiseerde fondsmanagers kunnen maatwerk leveren, waardoor rendementen aantrekkelijk zijn en risico’s worden beperkt. Private Debt is per definitie illiquide en daarmee minder goed toegankelijk, minder goed verhandelbaar en complexer dan beursgenoteerde beleggingen. Hiervoor verlangen beleggers een premie. Deze premie is circa 3 tot 5% per jaar ten opzichte van beursgenoteerde obligaties.

Performance - WMP Private Debt Pool I - Unhedged
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal

Waarom investeren in Private Debt met WMP?

WMP biedt toegang tot de beste investeringsfondsen in Private Debt, waarbij spreiding wordt gerealiseerd over sectoren, strategieën, regio’s en jaargangen (vintage jaren). Er is zowel een euro variant als een wereldwijde variant beschikbaar. Daarnaast kan WMP ondersteunen bij het vaststellen, opbouwen en vasthouden van de best passende Private Debt-allocatie in uw situatie. Volledige ontzorging is mogelijk, waaronder commitment planning en cashflow management.

Past investeren in Private Debt bij u?

Private Debt wordt doorgaans verstrekt tegen een variabele rente, waardoor het rendement meestijgt als de rente stijgt. Dit is een belangrijk verschil met obligaties, waar meestal het omgekeerde het geval is.

Of deze vorm van investeren iets voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Private Property Investeer in niet-beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur projecten

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

Wat is Private Property

Private Property omvat het investeren in niet-beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur (“real assets”) projecten. Het is een belegging in fysieke activa met een lange termijn horizon en visie, via gespecialiseerde fondsbeheerders. Er is geen dagelijkse beurskoers waarop met een premie of discount (veelal het geval) van de intrinsieke waarde wordt gehandeld. De niet-beursgenoteerde markt is vele malen groter dan de beursgenoteerde fondsen, en daarnaast vele malen breder dan bijvoorbeeld de lokale vastgoedmarkt. Dit biedt kansen voor spreiding en rendement.

Waarom investeren in Private Property?

Investeringsfondsen in Private Property hebben vaak een grote omvang en zijn daardoor in staat te investeren in kansrijke projecten die voor een individuele belegger niet bereikbaar zijn. Eén van de karakteristieken van Private Property is dat er inflatiebescherming via geïndexeerde huurcontracten wordt geboden. Juist in een omgeving van stijgende rente en hogere inflatie zijn schaal en professionaliteit cruciaal. Private Property zijn per definitie illiquide beleggingen en daarmee minder goed toegankelijk, minder goed verhandelbaar en complexer dan beursgenoteerde beleggingen. Hiervoor verlangen beleggers een premie. Deze premie is circa 3 tot 5% per jaar ten opzichte van beursgenoteerd vastgoed.

Performance - WMP Private Property Pool I
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal

Waarom investeren in Private Property met WMP?

WMP biedt toegang tot de beste investeringsfondsen in Private Property, waarbij spreiding wordt gerealiseerd over sectoren, strategieën, regio’s en jaargangen (vintage jaren). Uniek is de combinatie van vastgoed en infrastructuur. Daarnaast kan WMP ondersteunen bij het vaststellen, opbouwen en vasthouden van de best passende Private Property-allocatie in uw situatie. Volledige ontzorging is mogelijk, waaronder commitment planning en cashflow management. - Nu niet anders dan bij de andere paginas. Het is wenselijk om dit iets meer toe te spitsen op Private Property.

Past investeren in Private Property bij u?

Of deze vorm van investeren iets voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

 • 120 Commitments in € miljoen
 • 2 WMP Private Property Pools
 • 0 Pools open voor nieuwe toetreders
 • 10 Geselecteerde fondsen
 • Private Property Pools

Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

WMP PoolsInvesteer in Private Equity, Private Debt of Private Property

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets


Pools zijn een belangrijk onderdeel van Private Markets en bieden toegang tot kapitaal buiten de traditionele markten om. De term verwijst naar een verzameling van kapitaal dat is samengebracht om te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven en projecten, zoals Private Equity, Private Debt en Private Property. De WMP Pools zijn gericht op een langere beleggingshorizon en kennen op maat gemaakte voorwaarden, zoals een hoge minimale instap. Bekijk hier de performance van alle gesloten WMP Pools of welke Pools open zijn voor nieuwe toetreders.

Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP PoolsInvesteer in Private Equity, Private Debt of Private Property


Pools zijn een belangrijk onderdeel van Private Markets en bieden toegang tot kapitaal buiten de traditionele markten om. De term verwijst naar een verzameling van kapitaal dat is samengebracht om te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven en projecten, zoals Private Equity, Private Debt en Private Property. De WMP Pools zijn gericht op een langere beleggingshorizon en kennen op maat gemaakte voorwaarden, zoals een hoge minimale instap. Bekijk hier de performance van alle gesloten WMP Pools of welke Pools open zijn voor nieuwe toetreders.

Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Private Equity Pool NL I 2018

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Equity Pool NL I is gestart in 2017 en biedt toegang tot 12 van de beste Private Equity fondsbeheerders van Nederland. WMP is dicht bij huis begonnen, vele fondsbeheerders kenden we al goed. Bovendien zijn Nederlandse fondsbeheerders zeer succesvol en is er de mogelijkheid tot gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling. Deze Pool is inmiddels uitgecommitteerd en gesloten voor investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Equity Pool NL I
Performance - WMP Private Equity Pool NL I
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Private Equity Pool NL II 2021

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Equity Pool NL II is de opvolger van WMP Private Equity Pool NL I en kent enkele nieuwe fondsbeheerders, mede omdat de omvang van de Pool ruim is verdubbeld. Dit geeft nieuwe kansen, maar ook de mogelijkheid om commitments bij bestaande fondsbeheerders te verhogen. Deze Pool biedt de mogelijkheid tot gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Equity Pool NL II
Performance - WMP Private Equity Pool NL II
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Private Equity Pool NL III

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Equity Pool NL III is de opvolger van WMP Private Equity Pool NL I en II en zal de strategie van haar voorgangers voortzetten. De Pool beoogt een gespreide portefeuille van toonaangevende Nederlandse fondsen op te bouwen, die diversificatie biedt op het gebied van managers, strategieën en jaargangen. Deze Pool biedt de mogelijkheid tot gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Pool P(arcom)-2023

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

WMP Pool P(arcom)-2023 geeft de mogelijkheid om te investeren in het 7e fonds van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom, dat investeert in goedlopende Nederlandse bedrijven. Enkele bekende investeringen van Parcom zijn HEMA, Hunkemöller, Wajer en Simpel. Parcom onderscheidt zich doordat zij veel transacties doet in partnerschap met ondernemers en door de flexibele en creatieve benadering van dealstructurering. Parcom VII verwacht tussen de 12 tot 14 transacties te doen. Deze Pool is nu open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

WMP Global Secondaries Pool I 2020

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Global Secondaries Pool I selecteert wereldwijd fondsbeheerders die beleggen in bestaande commitments in Private Equity fondsen, die om uiteenlopende redenen (voortijdig) van hun commitment af willen. Dit zijn meestal institutionele beleggers die deze tweedehands markt in Private Equity mogelijk maken. Voordelen van Secondaries zijn dat er een bestaande portefeuille van bedrijven wordt gekocht, waardoor het geld reeds aan het werk is. Het risico is ook lager dan gewoon Private Equity, omdat de secondary fondsbeheerders vaak de bedrijven in de te kopen portefeuille reeds kennen. Deze Pool is inmiddels uitgecommitteerd en gesloten voor investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Global Secondaries Pool I
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Global Secondaries Pool II 2022

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Global Secondaries Pool II is de opvolger van de WMP Global Secondaries Pool I en selecteert wereldwijd fondsbeheerders die beleggen in bestaande commitments in Private Equity fondsen, die om uiteenlopende redenen (voortijdig) van hun commitment af willen. Dit zijn meestal institutionele beleggers die deze tweedehands markt in Private Equity mogelijk maken. Voordelen van Secondaries zijn dat er een bestaande portefeuille van bedrijven wordt gekocht, waardoor het geld reeds aan het werk is. Het risico is ook lager dan gewoon Private Equity, omdat de secondary fondsbeheerders vaak de bedrijven in de te kopen portefeuille reeds kennen. Deze Pool is open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Global Secondaries Pool II
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Global Private Equity Pool I 2021

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Global Private Equity Pool I selecteert wereldwijd de beste fondsbeheerders op het gebied van Private Equity. In het gigantische aanbod van wereldwijd Private Equity is het zaak de beste te vinden. WMP kan dit door haar netwerk en volume, die het mogelijk maakt bij succesvolle fondsen binnen te komen. Het grote aanbod biedt ook de mogelijkheid te spreiden naar strategieën, specialisaties en geografieën. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Global Private Equity Pool I
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Pool M-2024

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

WMP Pool M-2024 is de derde Pool van WMP die de mogelijkheid geeft om te investeren in fondsen van Main Capital Partners (‘Main’): Main Capital VIII en Main Foundation II. Main is opgericht in 2003 en heeft sindsdien jarenlange ervaring opgebouwd met het investeren in softwarebedrijven in Europa. Daarbij maakt Main veelvuldig gebruik van ‘Buy-and-Build’ om bedrijven te laten groeien en zo waarde te creëren. Met beide fondsstrategieën beslaat Main een groot deel van de Europese softwaremarkt en heeft de manager een sterke concurrentiepositie. Deze Pool is nu open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

WMP Private Debt Pool I - Hedged 2018

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Debt Pool I is gestart in 2018 en heeft geïnvesteerd in een 9-tal wereldwijde Private Debt fondsen. Er zijn twee varianten, één waarbij het valuta risico wordt afgedekt en één niet afgedekte variant. De Pool heeft tot nu toe gebracht waarvoor hij is opgezet. De komende jaren kunnen de rendementen nog toenemen als rentes verder stijgen. Deze Pool is inmiddels uitgecommitteerd en gesloten voor investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Debt Pool I - Hedged
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Private Debt Pool I - Unhedged 2018

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Debt Pool I is gestart in 2018 en heeft geïnvesteerd in een 9-tal wereldwijde Private Debt fondsen. Er zijn twee varianten, één waarbij het valuta risico wordt afgedekt en één niet afgedekte variant. De Pool heeft tot nu toe gebracht waarvoor hij is opgezet. De komende jaren kunnen de rendementen nog toenemen als rentes verder stijgen. Deze Pool is inmiddels uitgecommitteerd en gesloten voor investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Debt Pool I - Unhedged
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Private Debt Pool II

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Debt Pool II is een opvolger van de WMP Private Debt Pool I en selecteert fondsen die hoofdzakelijk leningen verstrekken aan middelgrote bedrijven, met name in Europa en de Verenigde Staten. Private Debt rendementen liggen vaak enkele procenten boven verhandelbare leningen (zoals obligaties)1. Investeringen in Private Debt beogen het totale risicoprofiel van beleggingsportefeuilles te verlagen. Dit komt door het lagere risico van de leningen in vergelijking met aandelenbelangen en de focus op het behoud van de hoofdsom. Leningen worden daarnaast verstrekt tegen een variabele rente, waardoor het rendement meestijgt als de marktrente stijgt. Dit is een belangrijk verschil met obligaties, waar stijgende rentes doorgaans een negatief effect op de waardering hebben. Daarnaast is het gebruikelijk dat er ook een minimale rente wordt afgesproken, deze biedt bescherming in tijden van dalende rentes. Kortom, Private Debt kan daarom zorgen voor diversificatie binnen de totale portefeuille. Deze Pool is open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1 Bronnen: Cliffwater (2022) en Pascal Böni & Frans de Roon (2023).

Performance - WMP Private Debt Pool II - Global
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Private Debt Pool II EUR

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Debt Pool II EUR is een opvolger van de WMP Private Debt Pool I en selecteert enkel Euro-fondsen die hoofdzakelijk leningen verstrekken aan middelgrote bedrijven, met name in Europa. Private Debt rendementen liggen vaak enkele procenten boven verhandelbare leningen (zoals obligaties)1. Investeringen in Private Debt beogen het totale risicoprofiel van beleggingsportefeuilles te verlagen. Dit komt door het lagere risico van de leningen in vergelijking met aandelenbelangen en de focus op het behoud van de hoofdsom. Leningen worden daarnaast verstrekt tegen een variabele rente, waardoor het rendement meestijgt als de marktrente stijgt. Dit is een belangrijk verschil met obligaties, waar stijgende rentes doorgaans een negatief effect op de waardering hebben. Daarnaast is het gebruikelijk dat er ook een minimale rente wordt afgesproken, deze biedt bescherming in tijden van dalende rentes. Kortom, Private Debt kan daarom zorgen voor diversificatie binnen de totale portefeuille. Deze Pool is open voor nieuwe toetreders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1 Bronnen: Cliffwater (2022) en Pascal Böni & Frans de Roon (2023)

Performance - WMP Private Debt Pool II - EUR
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

WMP Private Property Pool I 2020

Terug naar Private Markets Terug naar Private Markets

Pools open voor nieuwe toetreders

De WMP Private Property Pool I is gestart in 2020 en biedt toegang tot wereldwijde fondsbeheerders op het gebied van vastgoed en infrastructuur. WMP Private Property Pool I focust zich op succesvolle en bewezen managers binnen private real estate en private infrastructure, met een combinatie van inkomensgedreven en opportunistische strategieën. De Pool is inmiddels gesloten voor nieuwe investeerders. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance - WMP Private Property Pool I
logo
 • Opgevraagd
 • Totale Waarde
 • Netto Money MultipleDe Netto Money Multiple betreft de totale waarde van de Pool inclusief reeds ontvangen uitkeringen gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal
Contact pool alert Contact pool alert

WMP Pool Alert

Wilt u als eerste bericht ontvangen over onze nieuwe Pools? Zet de WMP Pool Alert aan!

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op 'Houd me op de hoogte' te klikken, geeft u toestemming aan WMP om periodieke alerts te sturen over onze Pools. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt zich op elk moment afmelden via de 'Afmelden' link onderaan onze periodieke alerts. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

 • 96 Fonds omvang in € miljoen
 • 9 Geselecteerde fondsen
 • 42% Opgevraagd kapitaal
 • 58 Aantal investeerders
 • Private Property Pools

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Laat u informeren door een van onze specialisten. We bekijken graag samen met u welke beleggingsvorm het best aansluit bij uw (financiële) situatie en behoeften.

Bel ons op +31 20 426 39 70 en wij staan u direct te woord of vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Contact informatie

Door uw naam en e-mailadres in te vullen en op verstuur te klikken, geeft u WMP toestemming om uw gegevens te verwerken om contact met u te kunnen opnemen over onze dienstverlening. Uw privacy is belangrijk voor ons. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

contact