WMP App

Inzage in uw portefeuille(s)

Inlog: inloggen met de pincode of zo mogelijk een vingerafdruk of gezichtsherkenning.
Rekeningen: In het hoofdscherm zijn de portefeuilles zichtbaar met het actuele vermogen, het rendement en het totaal van het vermogen.
Rendement: geeft het rendement van de afgelopen 5 jaar en een verdere uitsplitsing van het rendement in het lopende jaar.
Verdeling: de risico- of middelenverdeling van de portefeuille.
Portefeuille: een overzicht van de portefeuille met de actuele posities, waardes, rendement per positie en totalen per categorie.
Equity: een overzicht van de Private Equity portefeuille met actuele waardering en waarderingsdatum per positie.
Menu: onder het kopje Documenten staat een pagina waar o.a. de kwartaalrapportages zullen worden geplaatst.
Documenten: Een overzicht van beschikbare documenten, die na openen gekanteld, geprint en gemaild kunnen worden.