Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships Michael Jordan

Team WMP

Duurzaamheid

WMP hecht aan de integratie van ESG-criteria (‘Environmental, Social & Governance’) in haar beleggingsbeleid. Wij hebben dan ook de UN Global Compact Principles ondertekend. Dit betekent dat er bij opname van aandelen- en obligatiefondsenfondsen in ieder geval geen sprake is van beleggingen in civiele vuurwapens, controversiële en nucleaire wapens, de kolen- en teerzand industrie en tabak. Bovendien bieden wij al sinds 2013 de mogelijkheid om ‘streng duurzaam’ te beleggen. Hierbij sluiten wij meer sectoren uit en nemen wij alleen ondernemingen in de portefeuille op die het beste op duurzaamheid scoren.

WMP Zwitserland

In 2015 heeft WMP de Zwitserse dochteronderneming Wealth Management Partners Zwitserland (WMPS) opgericht. WMPS is een 100% onafhankelijke en zelfstandige Zwitserse vermogensbeheerder, gevestigd in Zürich. Ook WMPS opereert op basis van een langdurig partnership met cliënten. WMP en WMPS voeren hetzelfde beleggingsbeleid.

Raad van Commissarissen

WMP heeft sinds de oprichting een Raad van Commissarissen. Strikt formeel niet nodig, maar ons vak kent een grote verantwoordelijkheid en wij ervaren het als plezierig dat iemand ons controleert en met ons meedenkt. Dit geeft ons én onze relaties vertrouwen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beloningsbeleid, keurt onze budgetten goed, heeft zicht op de compliance functie en geeft ons advies bij strategische beslissingen. De Raad komt vier keer per jaar bij elkaar.

Governance

WMP is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft). Wij zijn een financieel solide onderneming met een sterke solvabiliteit. Een externe accountant controleert de jaarrekening van de onderneming.

WMP heeft het Richtlijn 3402 type II-certificaat, dit is de hoogste kwalificering voor procesbeheersing. Dat betekent onder meer dat wij gestructureerd werken en dat ons gecertificeerde professionele proces een aantal vooraf gedefinieerde stappen doorloopt. Wij hanteren daarbij een zeer hoog serviceniveau en een vanzelfsprekende discretie. Onze Richtlijn 3402 type II-certificering is hierbij een belangrijk kwaliteitscriterium. Wij verwijzen voor nadere details naar het bijgevoegde document “Publicatie ICAAP”.

WMP heeft een beheerst beloningsbeleid vastgesteld. Dit beloningsbeleid heeft ten doel om bij te dragen aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en niet aan te moedigen tot het nemen van onaanvaardbare risico’s (die niet in het belang zijn van cliënten). WMP rapporteert ieder kwartaal aan De Nederlandsche Bank omtrent haar kapitaalpositie. Deze rapportage heeft als doel de solvabiliteit van WMP te controleren en te waarborgen. Wij verwijzen voor nadere details naar het bijgevoegde document.

Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025. WMP is aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI). Al onze vermogensbeheerders hebben een persoonlijke registratie bij het DSI. Een DSI-gecertificeerde adviseur wordt regelmatig getoetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid door het DSI. Om de registratie te behouden zijn medewerkers verplicht deze periodieke toetsen af te leggen en succesvol af te ronden.

Goede doelen

WMP besteedt jaarlijks een bedrag uit de nettowinst aan goede doelen. In 2022 werd in dat kader Goodplace (goodplace.foundation) ondersteund, een e-platform voor goede doelen. Als selectiecriterium hanteert WMP dat één van onze medewerkers of relaties zich zelf inzet voor het betreffende goede doel.

Sponsoring

WMP sponsort jaarlijks een beperkt aantal initiatieven met een maatschappelijke functie. Net als bij de goede doelen is het criterium dat één van onze medewerkers of relaties zich inzet voor de betreffende organisatie of vereniging.