VERMOGEND ZIJN, ÓF WORDEN, ÓF BLIJVEN,

DAT IS NOG NIET ZO SIMPEL

 

 

 

 

 

 

ONAFHANKELIJKHEID

 

 

 

 

 

 

SPECIALISME

 

 

 

 

 

 

PARTNERSCHAP

 

 

 

 

 

 

BEHEER

 

 

 

 

 

 

REGIE

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE

 

ORGANISATIES

 

 

 

 

 

PRIVATE

 

EQUITY

LOGIN

ENGLISH

VACATURES

De kinderen groeien sneller op dan u had gedacht. Vermogend zijn was waarschijnlijk lange tijd geen onderwerp van gesprek, maar op een zeker moment komt het toch bovendrijven. Uw vermogen zal in de toekomst waarschijnlijk bij uw kinderen terechtkomen. En nu moet er toch eens goed gepraat worden over dat deels ongrijpbare: “Hoe ga je nou om met dat feit… dat wij en jij ook financieel vermogend zijn?”

TeamWMP organiseert jaarlijks het Young Wealth Education Programma. Dit is een vooral ‘leuk-serieuze’ tweedaagse bijeenkomst waarin op een ongedwongen manier ‘het leven’, dromen en ambities, de belangrijkste keuzes en keuzemomenten, passies, buitenkansen, maatschappelijke mogelijkheden en ondernemende ruimte aan de orde komen.

Met organisatoren die zonder opgeheven vingers van alles ter sprake brengen. Over ‘ruimte krijgen’, talenten, mogelijkheden, gewone kansen en buitenkansen. Over ondernemerschap. Over geld hebben en geld uitgeven.

 

Over je levensstijl en wat je nou echt belangrijk vindt – en wat niet. Over de tijdswaarde van geld, over waarde behoud en waardegroei.

 

100%

AANDACHT VOOR JONG VERMOGENDEN

En wij doen meer. In nauw overleg met u als primaire cliënt kunnen wij precies passende acties ondernemen. Zomaar twee voorbeelden: het oprichten van een familiefonds; een eigen portefeuille voor ieder kind. Door dergelijke initiatieven wordt er door de betrokkene(n) in korte tijd veel opgestoken.

“Ik heb gelachen én ik heb wat geleerd én ik wil eigenlijk nog wel iets meer weten.”

 

“Er werd niet moeilijk gedaan. Toch hebben wij van alles met elkaar kunnen bespreken. Wij bleken veel met elkaar gemeen te hebben!”

 

“Dit moeten wij misschien nog eens doen. Heb veel geleerd, ja.”

 

“Wat een gedoe hè, dat geld. Er komt nog heel wat bij kijken om er je hele leven lang goed mee om te gaan.”

 

“Onze coaches deden ‘gewoon’ tegen ons. Terecht hoor, maar zo is het niet altijd, weet je.”

 

TIJDENS EN OOK NA DE tweeDAAGSE IS ER OOK AANDACHT EN GELEGENHEID VOOR PERSOONLIJKE GESPREKKEN EN INDIVIDUELE COACHING