ONDERNEMERS, FAMILIES EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES MET GROTERE VERMOGENS

Ondernemers en families

Ondernemers en vermogende families behoren tot onze clientèle. Zij streven naar waardebehoud, beheerste waardegroei en het veiligstellen van een financieel zekere toekomst voor zichzelf, hun naasten en toekomstige generaties.

Wij bieden ‘hands on’ partnerschap in gestructureerd beheer van grotere vermogens. Onze focus op beleggen en wealth management leidt voor u tot het best mogelijke resultaat.

Charitatieve en religieuze instituten

WMP werkt voor een snel groeiend aantal vermogensfondsen, charitatieve en religieuze instituten. WMP helpt besturen en bestuurders bij het aansturen en uitvoeren van het beleggingsbeleid.

Daarbij schenken wij veel aandacht aan zaken als governance, een verantwoord beleggingsbeleid, het monitoren en managen van risico’s, en transparantie in processen, rapportages en kosten. Wij helpen instellingen hun financiële doelen te realiseren.