Private DEBT:
lenen aan bedrijven buiten de banken en de beurs om

 

 

 

 

 

 

ONAFHANKELIJKHEID

 

 

 

 

 

 

SPECIALISME

 

 

 

 

 

 

PARTNERSCHAP

 

 

 

 

 

 

BEHEER

 

 

 

 

 

 

REGIE

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE

 

ORGANISATIES

 

 

 

 

 

PRIVATE

 

EQUITY

 

 

 

 

 

PRIVATE

 

DEBT

LOGIN

ENGLISH

VACATURES

Private Debt vormt na Private Equity en Real Estate één van de grootste beleggingscategorieën buiten de beurs om.

 

Met name institutionele beleggers zoals pensioenfondsen zijn actief in deze asset class.

De meeste Private Debt fondsen specialiseren zich in het verstrekken van bedrijfsleningen aan het ‘middensegment’; bedrijven met een vreemd vermogen van € 15-500 miljoen. Deze leningen laten zich kenmerken van ‘senior’ (laag risico, lage rente) tot ‘special situations’ (hoger risico, hogere rente).

Veel Private Debt managers hebben een oorsprong in de Private Equity wereld. De lening wordt beschouwd als een investering en de fee structuur beloont succes.

 

Een vastrentende belegging gericht

op kapitaalsbehoud

en een verwacht rendement van

4-6%

per jaar

WMP Private Debt Pool I: een investeringspool met succesvolle Private Debt fondsen.

De basisgedachte is om kapitaal te ‘poolen’ en daarmee op efficiënte wijze toegang te krijgen tot de beste private debt fondsen wereldwijd. De Poolstructuur resulteert in een brede spreiding over ‘vintage’ (jaar van verstrekken lening), kredietrisico en regio.

Het is een belegging gericht op kapitaalsbehoud zonder koersschommelingen door sentiment. Door de variabele rente zal er geen negatieve impact zijn in een stijgende renteomgeving. Het verwachte rendement is 4-6% per jaar na kosten.

 

De Raad van Advies van de Pool bestaat uit

Paul Nielen

Rolf Nuijens

Voor wie?

 

 

Eind december 2018 heeft de WMP Private Debt Pool I haar 1e close gehad met € 100 miljoen aan commitments van een brede groep vermogende particulieren, family offices en instellingen. De 2e en final close zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.

Naast Private Debt selecteert WMP ook andere beleggingen buiten de (volatielere) publieke markten om, onder andere Private Equity