ONZE EIGEN 100% ONAFHANKELIJKHEID STEUNT EN VERGROOT DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE VERMOGENSKRACHT VAN ONZE CLIËNTEN

 

 

 

 

 

 

ONAFHANKELIJKHEID

 

 

 

 

 

 

SPECIALISME

 

 

 

 

 

 

PARTNERSCHAP

 

 

 

 

 

 

BEHEER

 

 

 

 

 

 

REGIE

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE

 

ORGANISATIES

 

 

 

 

 

PRIVATE

 

EQUITY

 

 

 

 

 

PRIVATE

 

DEBT

LOGIN

ENGLISH

VACATURES

De aandelen Wealth Management Partners zijn voor ruim 90% in handen van bijna alle leden van TeamWMP en voor het resterende deel bij enkele van onze cliënten. WMP is daarmee onze 100% onafhankelijke zelfstandige onderneming.

 

Het is onze ambitie om onze 100% onafhankelijkheid ook de komende decennia te koesteren.

 

Om de volledige handelings-vrijheid van TeamWMP in het maken van beleggingskeuzes extra te benadrukken hebben wij als uitgangspunt gekozen om zelf geen eigen beleggings-producten (huisfondsen) te voeren en dit ook in de toekomst niet te gaan doen.

Gelukkig opent de goede naam van WMP wereldwijd de deuren van veel hoog aangeschreven partijen met producten waarin WIJ graag voor en met u willen beleggen.

 

Banken of andere financiële instellingen hebben ons inderdaad voor 0% in hun greep. Dat willen wij graag zo houden. Het versterkt de professionele vrijheid van WMP.

100%

ONAFHANKELIJK

Uw onafhankelijkheid wordt nog versterkt door uw vrijheid om zelf een keuze te kunnen maken uit meerdere depotbanken. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie in Nederland, België of Zwitserland. WMP bedingt bij deze banken de beste condities.

WIJ WETEN HET ZEKER:

ONZE ONAFHANKELIJKHEID STERKT DE UWE