Private Equity:
voor diversificatie en rendement

 

 

 

 

 

 

ONAFHANKELIJKHEID

 

 

 

 

 

 

SPECIALISME

 

 

 

 

 

 

PARTNERSCHAP

 

 

 

 

 

 

BEHEER

 

 

 

 

 

 

REGIE

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE

 

ORGANISATIES

 

 

 

 

 

PRIVATE

 

EQUITY

LOGIN

ENGLISH

VACATURES

5-30%

Strategische allocatie professionele beleggers

Private Equity verdient een plek in de asset allocatie van grotere vermogens

 

Toevoeging van Private Equity (PE) aan een vermogen vergroot de diversificatie waardoor de risico/rendement-verhouding verbetert. Professionele investeerders met geduld ´oogsten´ de extra premie van deze illiquide asset class: het lange termijn rendement van PE ligt ruimschoots boven dat van beursgenoteerde aandelen. De categorie is inmiddels ‘volwassen’ geworden mede door de langjarige allocatie door institutionele beleggers en family offices. De strategische allocatie van professionele beleggers varieert van 5% (ABP) tot ruim 30% (The Yale Endowment) van het vermogen.

WMP Private Equity Pool NL I:
een investeringspool met succesvolle Nederlandse Private Equity Funds, met deelnemingsvrijstelling voor beleggers in Box 2

Nederland heeft relatief veel succesvolle, ervaren PE fundmanagers. Naarmate managers zich dichterbij bevinden, blijkt de kans op succesvolle selectie en een goed rendement groter te zijn. Investeren in Nederland biedt daarnaast de mogelijkheid van de deelnemingsvrijstelling, waar WMP met de gekozen structuur op inspeelt.

De Raad van Advies van de Pool bestaat uit

mr. R.W.J. (Rijkman)

Groenink

drs. E.Q. (Edzard)

Koole

drs. W.F. (Willem)

Sijthoff

Voor wie?

 

De WMP Private Equity Pool NL I is opgezet voor lange termijn beleggers die een breed gespreide allocatie aan PE wensen en minimaal € 1 miljoen hierin willen investeren.

 

 

Op 27 november 2017 heeft de 1e closing van de Pool plaatsgevonden: een brede groep vermogende particulieren, family offices en instellingen heeft een bedrag gecommitteerd van circa € 75 miljoen.

 

In Q1 van 2018 zal de final closing worden gehouden met een beoogde omvang van ca. € 100 miljoen. WMP zal iedere 3 á 4 jaar een nieuwe Private Equity Pool starten.

Naast de WMP Private Equity Pool NL I, die vooral op Nederland is gericht, selecteert WMP ook andere, internationaal opererende Private Equity Funds.